Ocenenia

20.08.2015 udelil Minister Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Emilovi Laukovi Zlatú medailu in memoriam za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva.
Cenu prevzala jeho dcéra, Ing. Marcela Lauková, konateľka Isokman Trading Export Import s.r.o.

viac informácií »»

Inseminačné dávky

Zabezpečujeme predaj inseminačných dávok od spoločnosti SBS a.s. cez naších predajcov /šľachtiteľov, odborných pracovníkov/ na Slovensku. Predaj zabezpečíme podľa požiadaviek chovateľov v požadovanom množstve a plemennej skladbe – slovenského strakatého plemena...

viac informácií »»

Agroturistika

Základným produktom agroturistického areálu je poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v atraktívnom prostredí, aktívnym relaxom hostí a návštevníkov či už športovými aktivitami, vidieckou turistikou. Jedna z aktivít, ktorú realizujeme, je vyučovanie jazdy na koni...

viac informácií »»

Prehliadka farmy Bakova Jama

Objavte s nami farmu na Bakovej Jame pri Zvolene, zistite čo žerú naše koníky a ovečky, vyskúšajte fúrikovú formulu a skočte si s nami do sena!

viac informácií »»

ISOKMAN - Trading - Export - Import

Hlavným predmetom výrobnej činnosti je poľnohospodárka prvovýroba, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja a sprostredkovanie predaja inseminačných dávok Podniká v okrese Lučenec a Zvolen Obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v katastroch nasledovných obcí: Lieskovec, mesta Zvolen a Sliač...
...viac informácií