ENSK

O nás

Referencie našich spokojných zákazníkov

PVOD Kocín, Ing. Stanislav Puvák:
„S firmou Isokman spolupracujeme už viac rokov. Vývozy jalovíc do Grécka, Rumunska, viacerých oblastí Ruskej federácie a iných krajín, nám pomohli prekonať tažké obdobia v chove dojníc a_spolupodielali sa na financovaní investícií na farme. Chcem vyzdvihnút tiež korektný prístup zástupcov firmy, co bolo dôležité najmä v rokoch, ked sme vyvážali 100 až 120 kusov ročne a išlo tým pádom o nemalé finančné prostriedky. Taktiež sme spolupracovali na viacerých stážach pre záujemcov o chovný materiál a akciách propagujúcich slovenský chov dobytka v zahraničí.“

Agricola, spol. s r.o., Ing. Milan Novák:
„S firmou Isokman má naša spolocnost Agricola s. r. o. dlhodobo dobré obchodné vztahy, ktoré trvajú už 5 rokov. Kedže naša firma dosahuje dobré reprodukčné ukazovatele a máme vysokoteľné jalovice, ktoré nepotrebujeme zaradit do nášho chovu, firma Isokman pre nás predstavuje výborné riešenie vývozu týchto jalovíc do zahranicia. Vďaka firme Isokman sme vyviezli už 250 kusov jalovíc do mnohých krajín (napr. Rusko, Rumunsko, Mongolsko, Turecko), co viedlo k celkovému zlepšeniu ekonomickej situácie v našej živocíšnej výrobe.“

AGROPARTNER, spol. s r. o., Ing. Vladimír Chovan:
„Ak by mi niekto položil otázku, s ktorou slovenskou obchodnou spolocnostou sme mali za posledné desaťročie navýznamnejšiu spoluprácu, bez rozmýšľania by som vybral firmu Isokman. Mali sme co sa týka objemu obchodnej spolupráce asi aj väcších partnerov. Preco teda? Vybrali sme a zobchodovali sme s ňou velký počet plemenných zvierat. Dohodnuté podmienky a pravidlá sa nemenili. Peniaze za všetky obchody sú na účte. Ale to co je pre nás najzásadnejšie - s touto firmou sme sa dostali na trhy, na ktorých by sme inak neboli. Na trhy, ktoré sú z pohľadu medzinárodného obchodu považované za špecifické a ťažké. Ale tiež aj za velmi dôležité a perspektívne. Preto nevnímame našu spoluprácu len z pohladu výhodnosti pre našu firmu. Myslím si, že bola hlavne dôležitá pre slovenské poľnohospodárstvo.“