ENSK

O nás

Ocenenia

20.08.2015 udelil Minister Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zakladateľovi rodinnej firmy Isokman, Ing. Emilovi Laukovi Zlatú medailu in memoriam za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva so zameraním na šľachtenie a plemenitbu hovädzieho dobytka.

Cenu prevzala jeho dcéra, Ing. Marcela Lauková, konateľka Isokman Trading Export Import s.r.o.

Zlatá medaila

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udelili zakladateľovi rodinnej firmy Isokman - Ing. Emilovi Laukovi

ČESTNÉ UZNANIE

za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

Čestné uznanie Čestné uznanie Diplom