ENSK

Rýchly kontakt

ISOKMAN trading
export import, s.r.o.
E-mail: isokman@isokman.sk

Chov oviec

Tradícia a história ovčiarstva

Chov oviec na území Slovenskej republiky má dlhú tradíciu. Už v 11. storočí tvorili ovce významný diel z celkového počtu chovaných zvierat. V 13. a 14. storočí sa ovčiarstvo rozšírilo najmä v Podunajskej nížine. Od 16. storočia sa ťažisko chovu oviec presúva do horských oblastí. Valašské ovce sa chovali predovšetkým pre mliečnu produkciu (výroba bryndze a syra) a vlnu (výroba huní), čím sa odlišovala od oviec chovaných v nižších polohách, ktorých chov bol zameraný najmä na mäso a vlnu. Salašnícky chov oviec predstavoval najvyššiu formu chovu oviec. Od čias valaskej kolonizácie až do začiatku 20.storočia bol najrozšírenejší chov plemena valaška. Toto hrubovlnné plemeno bolo vhodné na chov v drsných klimatických podmienkach horských regiónov. Chovatelia si ovcu valašku obľúbili pre otužilosť, vytrvalosť a ľahkú pohyblivosť pri spásaní strmých a ťažko prístupných pasienkov.

Na farme Isokman, Bakova Jama sa venujeme chovu oviec plemena cigája. Je to plemeno kombinovanej mliekovo-mäsovej úžitkovosti. V chove sa zameriavame na produkciu kvalitného ovčieho mlieka.