ENSK

Chov koní a jazdectvo

Jazdecký klub Isokman, občianske združenie

Jazdecký klub Isokman vznikol v roku 2007 za účelom združovania priaznivcov rekreačného a športového jazdenia na koni, predovšetkým ako možnosť zmysluplného aktívneho trávenia voľného času detí a mládeže.

Členmi nášho jazdeckého klubu sú pokročilí jazdci, ktorí absolvovali výučbu jazdeckej školy a sú schopní samostatne pracovať s koňmi, starať sa o nich, ako aj o im zverenú jazdeckú výstroj. Ambiciózni členovia, ktorí už dosahujú potrebnú fyzickú a technickú vyspelosť v jazde na koni, majú možnosť si urobiť športovú licenciu jazdca a zúčastňovať sa súťaží po celom Slovensku aj v zahraničí. Naše prevažne jazdkyne pracujú so svojimi konskými zverencami samostatne, aj pod vedením kvalitného trénera v skokoch niekoľkokrát do týždňa a na základe tejto poctivej, systematickej práce sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v súťažiach predovšetkým v parkúrovom skákaní na pony ako aj veľkých koňoch. Okrem parkúrového skákania sa zúčastňujú aj drezúrnych súťaží.


Jazdecký klub Isokman, obč. združenie vykonáva svoju činnosť v areáli farmy Isokman na Bakovej Jame. Svojou cieľavedomou prácou získal v rámci sútaže Slovenskej jazdeckej federácie: SLOVENSKÝ SKOKOVÝ PONY POHÁR 2014 titul KLUB ROKA!

Kontakt: Ing. Andrea Machalová, mobil: 0903 801 808