ENSK

Chov koní a jazdectvo

Jazdecká škola

V spolupráci s jazdeckým klubom Isokman, obč. združenie ponúkame výučbu anglického jazdenia na koni pod odborným dohľadom trénera s licenciou.

Výučba je vhodná pre všetky vekové kategórie detí aj dospelých. K dispozícii máme pony aj veľké kone. Pre najmenších ponúkame vodenie na koníku na madlách, kde sa dieťa vie pohodlne držať rukami. Pre väčšie deti a dospelých je vhodná na začiatok výučba na madlách, kde sa klienti naučia rovnováhe a odbúrajú prvotný strach pri trénovaní vyšších ruchov - klusu a cvalu, neskôr výučba v anglickom sedle, nácvik jazdeckých pomôcok a správneho sedu. Poskytujeme aj ochranné prilby a bezpečnostné vesty - u detí automaticky, dospelí podľa záujmu. Jedna jazdecká hodina zahŕňa 45 minút jazdy na koni + 15 minút prípravy koňa na jazdenie. Pre pokročilých klientov vieme zabezpečiť vychádzku na koni do prírody. Okrem jazdeckých hodín ponúkame denné jazdecké tábory pre deti, so zabezpečením "domácej" stravy v agropenzióne Isokman, s jazdením dva krát denne.

Klienti sa na hodiny jazdenia nahlasujú u manažérky jazdeckej školy minimálne deň vopred.

Kontakt: Ing. Machalová Andrea, amachalova@isokman.sk, 0903 801 808