ENSK

Chov koní a jazdectvo

Denné tábory s jazdou na koni

Denné jazdecké tábory s Jazdeckým klubom Isokman, obč. združenie

Info o aktualnych terminoch Vám poskytneme e-mailom: andreamachala@gmail.com

Maximálny počet na turnus je pätnásť (15) detí.

Zabezpečujeme:
 • dennú starostlivosť o Vaše deti od 9:00 - 16:30 hod
 • teóriu a praktický výcvik na koňoch, vychádzky s koňmi do prírody (pokročilí)
 • spoločenské vyžitie (výlety do okolia, opekanie, spoločenské hry)
 • teplé obedy v stravovacom zariadení, olovrant
 • pitný režim

 • Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúseného trénera s licenciou a pod odborným dohľadom.
  Cena: 120,- €/turnus.

  Denný režim:
  9:00 - 12:00 hod.
  príprava na doobedňajšiu aktivitu, teoretické základy k starostlivosti o kone, bezpečnosti pri manipulácii s nimi,
  k výučbe jazdenia, príprava koní, tréning, ošetrovanie koňa po jazdení.

  12:00 - 13:00 hod.
  obed

  13:00 - 16:30 hod.
  spoločenské aktivity, tréning na koňoch, ošetrovanie koní po jazdení, olovrant a podľa záujmu starostlivosť o kone
  a ďalšie zvieratá na farme.

  Podmienkou prijatia dieťaťa do denného tábora je zákonným zástupcom podpísaná záväzná prihláška.

  Kontakt: Ing. Andrea Machalová, mobil: 0903 801 808