ENSK

Chov koní a jazdectvo

Ustajnenie koní

Naša spoločnosť ponúka pre majiteľov koní kvalitné boxové alebo pasienkové ustajnenie.

Boxové ustajnenie zahŕňa nadštandardný box o rozmeroch 4,2 x 4 metre s automatickým napájaním. Denné čistenie boxov, kŕmenie kvalitným senom a jadrom a vyvádzanie koní do výbehov podľa dohody s majiteľom sú samozrejmosťou. Starostlivosť o kone je zabezpečená skúseným personálom.

Pasienkové ustajnenie zahŕňa ustajnenie koní s letným resp. celoročným pobytom na pastvinách. Je vhodné pre kobyly so žriebätami a pre mladé kone. V prípade zimného ustajnenia ponúkame aj možnosť voľného ustajnenia na slamennej podstielke.

K dispozícii máme cca 50 hektárov oplôtkov s kvalitným siatym pasienkovým porastom, vonkajšiu pieskovú jazdiareň s hippotexom a kruhovku s pieskovým povrchom.

Kontakt: Ing. Machalová Andrea, amachalova@isokman.sk, 0903 801 808